Skip to main content

– Tenk at NAF har en avdeling som bidrar til en bedre skolevei for barn!

Barna har en livsfarlig vei til og fra skolebussen. I flere år har foreldre jobbet for å få utbedret tiltak for å sikre skoleveien til barna som bor på Østli, på Mogreina. 

– Det kjører store, tunge kjøretøy fra Sessvollmoen her. Fartsgrensen er 60 km/t, men det er ikke uvanlig at bilene holder 80 her, sier Yvonne Finanger. 

Hun er dypt bekymret for datterens skolevei. Heldigvis var det hjelp å få hos NAF.

– Etter at Yvonne tok kontakt, har vi hatt tett dialog med FAU og Rektor på Mogreina skole. Sammen har vi planlagt for tre uker med trafikkvakter på Østli og i droppsonen til skolen, sier Marianne Madsen i NAF. Hun forteller at målet er at bilistene blir mer oppmerksomme på at det ferdes små barn der de kjører.

Bussholdeplassen misbrukes

FAU forteller at skolen har store utfordringer med at foreldre dropper av barna sine på bussholdeplassen rett utenfor skolen. 
– Det er helt klart behov for en aksjon og endring, spesielt her hvor bussholdeplassen er skiltet med innkjøring forbudt for andre, sier Stein Løkken som er Seniorrådgiver i NAF. 

Foreldrene hindrer bussen i å komme frem. I tillegg skaper det farlige situasjoner når barna ikke slippes av der de skal. 

Uka før aksjonsstart var det også en trafikkulykke rett utenfor skolen. 
– Dette er skremmende for både barna og oss voksne. Ulykken skjedde rundt skolestart. Heldigvis ble det ingen personskader, forteller Anne-Katrine Sæbø som er FAU-leder.

InkedMogreina6 LÅB redFor å unngå de trafikkfarlige situasjonene er det viktig at bilistene samarbeider godt i trafikken, og bruker anvisninger for kjøring. Foto: Stein Løkken

Morgenaksjon

Onsdag 11. januar stilte FAU, engasjerte foreldre, skolen og NAF opp med refleksvester og skilt. Aksjonen holdt sted ved bussholdeplassen på Østli og i droppsonen og parkeringsplassen til Mogreina skole. 

Tilbakemeldingene på aksjonen er utelukkende positive. Flere har sagt at det er tryggere å bevege seg i området rundt skolen etter aksjonsstart. FAU bekrefter også at flere har parkert bilen på riktig sted og flere fulgte barna inn på skolen på den måten skolen har bedt om. 

Ledelsen ved Mogreina skole er glad for arbeidet som er gjort med denne aksjonen. Skolen vil i tiden fremover sette trafikksikkerhet på agendaen og de ser for seg å ha en ny kampanje til våren når syklene tas frem. 
Mogreina 11 LÅB redNAF, Mogreina skole, FAU, foreldre og Viken Fylkeskommune samlet seg til aksjon for tryggere skolevei.

Gode nyheter

Vegard Moe er senioringeniør i Viken Fylkeskommune. Han lover forbedringer for sikkerheten til barna på Østli. 
- Vi skal se på muligheten for å lage en åpning i rekkverket, eller kutte lengden. Ettersom det er fortau på den ene siden bør vi legge opp til at barna får benyttet seg av det. Vi kommer til å få til en løsning på dette i løpet av tidlig sommer.