Skip to main content

Stort engasjement for Ulsmåg skole i Bergen!

Ulsmåg barneskole i Bergen er en stor skole med stor skolekrets, og mange barn har lang reisevei til skolen. Det er ikke tilrettelagt for trygg levering og henting av barn med bil rundt skolen, og det oppstår ofte trafikkfarlige situasjoner. Nå skal Ulsmåg skole og NAF gjøre noe med det sammen!

 

-Da NAF meldte seg på banen, tenkte jeg "yes - så bra!", sier Marianne som er aktiv i Ulsmåg FAU.

Ulsmåg skole har flere veldig trafikkerte veier tett på skolens område, og det lite plass for korttidsparkering for levering og henting av barn med bil. Dette fører til at fortvilte foreldre blant annet parkerer i busslommen for å følge barna sine. Bussene må vente i veibanen og det oppstår et kaotisk trafikkbilde hvor det også ferdes barn.

-Som du ser er det mange veier til og fra skolen her, og ganske mye trafikk. Spesielt om morgenen og ettermiddagen, sier Marianne.

003 1200pxAlexander og Marianne fra Ulsmåg skole FAU. Foto: Marius Kromvoll

Flere barn og voksne kan gå og sykle til skolen

Det er sjeldent at alle barn kan gå eller sykle til skolen, noen barn må bli kjørt og ofte er det de minste som har dette behovet. Når det fra før er få plasser å parkere blir det spesielt kaotisk når det kanskje er flere enn nødvendig som kjører barna.

-Vi skal også sette i gang en gå- og sykle til skolen-kampanje sammen med Ulsmåg skole, som skal vare i to måneder. Dette gjør vi for å få flere av de voksne og barna som kan gå eller sykle til skolen til å gjøre det, slik at vi potensielt får redusert biltrafikken rundt skolen, sier Astrid Viktil som til daglig jobber med Helt Super skolevei i NAF.

005 1200px 2Barna ved Ulsmåg skole vil ha en tryggere skolevei! Foto: Marius Kromvoll

tiltak for kort og lang sikt

Formålet med både aksjonen og kampanjen som NAF gjør sammen med Ulsmåg skole er å redusere trafikken rundt skolen på kort sikt, gjøre andre bilister oppmerksomme på at de kjører på en skolevei og må vise mer hensyn, og samtidig bidra inn i det mer langsiktige arbeidet for å få etablert en bedre løsning for Ulsmåg skole.

-Ved å belyse det på denne måten, så gjør vi bilistene oppmerksomme på at trafikken må ned, vi må prøve og gå og sykle til skolen de som kan og ikke kjøre elever som kan gå selv. Bilister som ikke har barn på skolen vil se oss og forstå at her er det barn, legger Marianne til.