Skip to main content

Sammen om en tryggere skolevei for Høvik skole

Små barn og smale fortau. Utbygging på E18, tungtransport og leddbusser gjør det utrygt for barna å ferdes frem og tilbake fra skolen. Dette ønsker NAF og FAU ved Høvik skole å gjøre noe med.

Det er mye som gjør skoleveien utrygg. Spesielt holdninger hos bilistene utgjør en risiko. Deler av Gamle Drammensvei passerer rett utenfor Høvik skole, og her er det 50-sone som mange opplever at sjeldent overholdes. I tillegg kjører det flere busser og mye tungtransport forbi. 

– Vi kan lære barna våre hvordan de skal oppføre seg i trafikken, men barn er barn. Derfor har vi voksne et ekstra ansvar for å vise hensyn, sier Camilla Engelbrecht i NAF. 

Aksjonerer i en måned

NAF og FAU ved Høvik skole har gått sammen for å lage en holdningskampanje som skal gjøre bilistene mer oppmerksomme på at dette er en skolevei. Kampanjen skal gjøre det tryggere for barna å gå til skolen og å krysse overgangene på veien.

– Vi har valgt ut fire overganger rundt skolen hvor det ferdes flest barn og hvor det er mye trafikk. Sammen med foreldrene klarer vi å være godt synlige der det er mest behov, forteller Camilla.

Fra midten av oktober vil man kunne se foreldre, og frivillige fra NAF avdeling Asker og Bærum, i gul refleksvest ved flere overganger rundt Høvik skole. Der skal de stå tre ganger i uken i fire uker.

Høvik 2Mange foreldre engasjerte seg og tok en vakt for å trygge skoleveien til barna på Høvik. Foto: Marianne Madsen

Skummel vei

Flere av foreldrene forteller om nesten-ulykker, smale veier og enda smalere fortau. Det er en ekstra risiko om vinteren da det er glatte fortau og veier i en 50-sone som ikke overholdes. Ofte velger foreldrene ved skolen å kjøre barna fordi skoleveien oppleves utrygg. De mener dette har blitt en uheldig trend. 

- NAF forstår virkelig målgruppene til Høvik skole og våre reelle bekymringer knyttet til trafikksikkerheten på veiene barna går på til skolen. Det setter vi enormt stor pris på og takker for en fantastisk "Helt Super Skolevei" aksjon, sier Nadine Caille Nesheim fra FAU ved Høvik skole.