Sammen gjør vi skoleveien ved Østensjø skole helt super!

Gjennom to uker i november gjennomførte FAU og NAF en trafikk-kampanje rundt Oslo-skolen for å minne bilister og andre trafikanter på at de ferdes på en skolevei. Skolen har samtidig gjennomført sin årlige reflekskonkurranse for å øke refleksbruken blant barna.

 

Østensjø skole ligger sør-øst i Oslo og er en barneskole med rundt 500 elever. Hver morgen er det mye trafikk på veiene rundt skolen, og ikke alle bilister overholder fartsgrensen, eller viser god nok oppmerksomhet. 

FAU ved skolen har hatt trafikk på agendaen lenge og har en egen trafikkgruppe. NAF tok kontakt med FAU og skolen, etter at noen i nærmiljøet hadde sendt en melding om farlig skolevei. 

– NAF har hatt et veldig bra opplegg, og bistått oss i dette, sier leder i FAU, Nina Ruth Kristoffersen.

Østensjø 4Mange engasjerte foreldre ved Østensjø skole stilte opp for å trygge skoleveien til barna. Foto: Marius Kromvoll

Kom raskt i gang

Hun og leder for trafikkgruppa Kristian Sneltvedt er svært fornøyd med å komme raskt i gang etter de første møtene med NAF.  

– På veldig kort tid, fra vi hadde første kontakt, er vi nå i full aksjon med masse foreldre og aktive fra NAF. Så det har vært en supersuksess for oss, smiler Sneltvedt.

– Det er kjempefint at vi har fått til et samarbeid med NAF her, forteller en takknemlig Kristoffersen.

Østensjø 1Foto: Marius Kromvoll

Morgenaksjon

Mandag 14. november stilte FAU, engasjerte foreldre, rektor og NAF opp med refleksvester og skilt for å minne bilistene og andre trafikanter om at dette er en skolevei. FAU og foreldre ved skolen har bemannet trafikkvakter de to påfølgende ukene for å fortsette aktiviteten. NAF har sørget for refleksvester og skilt, som FAU og skolen kan beholde for liknende aktiviteter i fremtiden. 

Skolen har også en droppsone ved lærerparkeringen, der foreldre som må kjøre barna til skolen kan slippe de av. Her oppstår det daglige litt kø og uoversiktlige situasjoner, både for barna og bilistene. 

– Med litt veiledning i droppsonen og få alle til å kjøre lengst frem, kan vi unngå mange av disse situasjonene, sier Siw Svendsen fra NAF. 

– Vi er også veldig fornøyde med at de aller fleste barna er kjempeflinke til å bruke refleks. Både refleksvester, bånd og brikker er i bruk. Vi har delt ut enda flere reflekser i dag. Disse kan henges på jakka eller sekken, slik at alle er synlige i novembermørket, legger Svendsen til. 

Østensjø 3Siw Svendsen i NAF er kjempeglad for at så mange engasjerer seg for å skape tryggere skoleveier for barna. Foto: Marius Kromvoll

– Å trygge barna er noe av det viktigste vi kan gjøre

Helt Super skolevei gir FAU og skolen flere konkrete aktiviteter og verktøy for å sette lys på det som er utfordringene på skoleveien, og veilede trafikantene.  

– Gjennom engasjement fra foreldrene klarer vi å skape bedre og tryggere skoleveier, forteller Svendsen.

Hun er tydelig på at de utallige timene som legges ned i arbeid for hver aksjon er vel brukt.

– Det er så godt å se engasjementet blant de frivillige fra NAFs lokalavdelinger og foreldre. Å trygge barna er noe av det viktigste vi kan gjøre, understreker hun.


© Norges Automobil-Forbund | Personvern