Skip to main content

Mange engasjerer seg i skoleveien til Eiksmarka skole

Bekymrede foreldre ved Eiksmarka skole i Bærum har lenge fryktet en ulykke i rundkjøringen utenfor skolen, eller langs den svært trafikkerte skoleveien. Nå tar skolen, FAU og NAF tak i situasjonen. Sammen setter vi opp trafikkvakter og tester to alternative droppsoner for å redusere kaoset og de trafikkfarlige situasjonene.

 

Eiksmarka skole ligger i gåavstand for veldig mange av elevene, men flere foreldre kvier seg for å sende barna til fots. Selv om mange foreldre er flinke til å organisere følgegrupper, er det ikke alle som har denne muligheten. Løsningen er å kjøre barna til skolen, på smale veier og inn i en uorganisert rundkjøring foran skolen.

Rundkjøringen foran skolen har vært et kaos! Det er biler som parkerer og varelevering og barn som går midt oppi dette, sier FAU leder Sverre Åvangen Hødnebø.

MicrosoftTeams image 2 1200pxI krysset Niels Leuchs vei og Snaret er det mange biler som skal frem, og mange kjører opp til rundkjøringen foran skolen. Det oppleves kaotisk for barna som må krysse veiene her. Foto: Camilla Engelbrecht

Ordføreren viser sin støtte 

I Niels Leuchs vei kjører i tillegg leddbussene, og de må ofte kjøre opp på fortauet når de møter hverandre på den smale veien. Fortauet er skoleveien til barna på Eiksmarka skole. 

Det er mye trafikk ved overgangene til skolen. Det er busser som må kjøre på fortauet hvor barna skal gå for å få plass. Det oppleves veldig utrygt, sier FAU representant Hilde Gillebo.

Bærum kommune har de siste 3 månedene skiltet med kjøreforbud i Snaret til Niels Leuchs vei og Konglefaret klokken 07-09 på hverdager, for å redusere trafikken i området. Likevel er det mange som opplever at bilister kjører på disse strekningene.

På første dag av trafikkaksjonen stilte en svært positiv og engasjert ordfører opp. Lisbeth Hammer Krog ønsket å vise sin støtte og ville gjerne se hvordan trafikkbildet er på morgenen.

MicrosoftTeams image 1 1200pxFra venstre: Knut Øilo - rektor ved Eiksmarka skole, Hilde Gillebo - FAU representant, Lisbeth Hammer Krog - ordfører Bærum kommune og Stein Løkken - NAF. Foto: Camilla Engelbrecht

Tester alternative droppsoner

I de neste tre ukene stiller mange av foreldre ved Eiksmarka skole opp som trafikkvakter i området rundt skolen. Formålet er å gjøre skoleveien tryggere for barna som går og sykler til skolen ved å være til stede og synlige, og å minne bilistene på at de må vise mer hensyn.

MicrosoftTeams image 11 1200pxSnaret og Niels Leuchs vei er skoleveien til mange av barna på Eiksmarka skole. Her er det svært trafikkert med både biler og lastebiler som skal levere varer. Foto: Camilla Engelbrecht

To alternative droppsoner skal testes ut for å redusere antall biler i rundkjøringen foran skolen, slik at det blir tryggere for barna som kommer gående og syklende. Den ene alternative droppsonen er parkeringsplassen til biblioteket. Dette er i fin gåavstand fra skolen og det bidrar til at biler ikke trenger å kjøre opp til skolen. Målet er å redusere biltrafikken rundt skolen og på skoleveien. Et effektivt og viktig tiltak er å la barna gå eller sykle til skolen.

Den andre droppsonen er på lærerparkeringen og er beregnet på de barna som må bli kjørt av ulike årsaker, og som har behov for kortere vei å gå helt frem til skolen. NAF og trafikkvaktene vil være til stede for å veilede trafikken slik at den flyter godt og det blir mindre trafikkfarlige situasjoner.

Når noen likevel av forskjellige årsaker må bli kjørt tester vi her ut en droppsone som ligger noen hundrede meter fra skolen og elevene kan følge gangveien godt skjermet fra trafikkert vei. Sier Stein Løkken, seniorrådgiver i NAF. 

Det nasjonale målet er at 80% av barna skal gå, sykle eller benytte seg av tildelt skoleskyss. Det å gå og sykle gir positive effekter på læring og gir folkehelsegevinst i tillegg til at det bygger sosiale relasjoner, legger Løkken til. 

Mange engasjerte foreldre

Vi får veldig fine tilbakemeldinger fra foreldre som ønsker å bidra til å gjøre skoleveien til barna litt tryggere. De sier det er gøy å gjøre dette sammen, og at de får mange tomler opp fra forbipasserende. Det er moro å høre, sier Camilla Engelbrecht fra NAF. 

FAU, skolen og andre foreldre har vist stort engasjement for trafikkaksjonen med NAF. Trafikkvaktlisten med hele 91 vakter er fylt opp, og de gule refleksvestene vil prege området i ukene fremover. 

MicrosoftTeams image 15 1200pxJoar Handeland er en av foreldrene som har engasjert seg. Foto: Camilla Engelbrecht