Skip to main content

Fjerdingby skole ønsket god flyt i trafikken fra første dag

I mange år har Fjerdingby skole hatt en kaotisk droppsone utenfor skolen. I februar i år flyttet skolen inn i nytt bygg. Da så FAU og skolens rektor en mulighet til å skape gode trafikkrutiner fra første dag. 

 

På åpningsdagen til nye Fjerdingby skole var trafikken til, og forbi skolen konstant. Mange fra nærmiljøet var nysgjerrige på det nye bygget, og både foreldre og lærere hadde behov for å kjøre opp til skolen. 

Den nye skolen har fått en egen droppsone hvor foreldre kan slippe av barna i et trygt område.

- Vi må etablere gode trafikkrutiner med en gang, nå som trafikkmønsteret er nytt for alle, sier Omar Qureshi som er FAU-leder ved Fjerdingby skole.

I tillegg er skolens tomt omringet av to hovedfartsårer som er svært trafikkerte. Dette er også skoleveien til mange av de over 400 elevene ved barneskolen.

ImageNye Fjerdingby barneskole. Foto: Marianne Melheim Madsen

NAF og Fjerdingby skole aksjonerte sammen

For å unngå kaos og potensielle trafikkfarlige situasjoner ønsket Fjerdingby skoles FAU hjelp fra NAF til å sette i gang tiltak. NAF har en egen satsning på trafikksikkerhet for barn i barneskolen, som heter Helt Super skolevei. Formålet er primært å jobbe med trafikanters holdninger.

Fjerdingby skole og NAF ble enige om å organisere en kampanje med trafikkvaktordning og veiledning i den nye droppsonen. Det hele ble satt i gang med en aksjon samme dag som den nye skolen åpnet, i håp om at dette ville bidra til å skape gode vaner fra start.

- På denne måten får vi veiledet foreldrene slik at de ikke foretar ulovlige eller farlige valg når de skal levere og hente barna sine.

Mange engasjerte foreldre

Mange engasjerte foreldre meldte seg som trafikkvakt og stilte opp ved fotgjengeroverganger og i droppsonen. De fikk gule refleksvester og plakater av NAF slik at de var godt synlige og det var lett å se hvorfor de stod der. 

- FAU har gjort en fabelaktig innsats med bemanne trafikkvaktene, slik at vi har hatt trafikkvakter der behovet er størst, sier Marianne Melheim Madsen fra NAF.

Videre forteller hun:

- Vi er veldig godt synlige, og dette hjelper helt klart på trafikksikkerheten. Derfor skal vi stå trafikkvakter tre dager i uka i tre uker fremover. På den måten vil budskapet sakte, men sikkert, synke inn hos de som ferdes her daglig.

Behov for veiledning rundt skolen

Allerede er det synlig at det oppstår utfordringer med parkering rundt skolen. De fleste parkeringsplassene i området er regulerte, og man må være oppmerksom for å stå lovlig parkert mens man henter eller leverer barna på skolen. 

I tillegg er droppsonen utydelig, uten skilt eller annen oppmerking og det oppstår allerede nå farlige situasjoner her, opplyser Helga Wennevold Rønningen som også er med i FAU.

Image 2Både FAU, kommunens veiavdeling og ordføreren stilte opp som trafikkvakter ved den nyetablerte droppsonen. Foto: Marianne Melheim Madsen

Bred støtte på aksjonsdagen

Både Rælingens ordfører, Ståle Grøtte, samt to representanter fra veiavdelingen i kommunen stilte opp på trafikkaksjonen. De ønsket å observere trafikken, adferd og det mange opplever som utfordrende her. I tillegg var politiet til stede med fire betjenter som oppfordret bilistene til å ta hensyn. 

- En liten jente kom bort til meg og spurte om hvorfor det er så mange mennesker med refleksvest overalt på skoleveien hennes. Hun ble så glad da jeg fortalte at vi ønsker at alle barna skal få gå helt trygt til og fra skolen. Slike tilbakemeldinger varmer, forteller Madsen.

Image 3FAU-leder Omar Qureshi i dialog med politiet. Foto: Marianne Melheim Madsen