Skip to main content

- Det har vært helt supert å få NAF på laget!

I 2022 har NAF arrangert aksjoner i hele landet for å jobbe for tryggere skoleveier med prosjektet “Helt Super skolevei”. I to uker fremover, og to uker etter nyttår, skal NAF sammen med Rud skole, FAU og engasjerte foreldre stå trafikkvakter langs Øvre Rælingsveg. Målet er å minne bilistene på at de ferdes langs en skolevei.

Rud skole i Rælingen kommune er en barneskole med ca. 380 elever. Hver morgen er det mye trafikk på veien forbi skolen. Slett ikke alle bilister overholder fartsgrensen, eller viser god nok oppmerksomhet. 

FAU og skolen har hatt trafikksikkerhet på agendaen i lang tid, og viste stort engasjement da NAF tok kontakt, etter at flere i nærmiljøet hadde tipset om den farlige veien. Spesielt etter en trafikkulykke rett ved skolen, fikk NAF mange henvendelser. 

– En måned etter at vi kom i kontakt med NAF, så har vi en storslagen aksjon. Dette er veldig bra av NAF, altså, stråler rektor ved Rud skole, Øystein Hellum etter at den første aksjonen er gått av stabelen en mørk, kald og regntung novembermorgen.

009Mange engasjerte seg for Rud skole. Politiet var også tilstede. Foto: Marius Kromvoll

Ulykke på skoleveien

NAF hadde allerede mottatt to henvendelser angående skoleveien tidligere, og var derfor i gang med å gjøre undersøkelser. Så skjedde det en ulykke hvor en bil i høy fart meide ned både lyktestolpe, andre biler og til slutt endte på fortauet der skolebarn ferdes hver dag. Ulykken skjedde bare minutter før skoledagen var slutt og det kunne endt fatalt.  
Da tok mange bekymrede foreldre kontakt med NAF i håp om å bli hørt. Kort tid etter var vi i dialog. 

– Ingen andre instanser har respondert når vi har tatt kontakt, bortsett fra NAF, sier Thomas Andersen, som beskriver seg selv som en bekymret pappa. Det var han som mobiliserte de andre foreldrene til å ta kontakt med NAF.

Morgenaksjon

Mandag 28. november stilte FAU, engasjerte foreldre, skolen og NAF opp med refleksvester og skilt til første aksjon for å minne bilistene om at dette er en skolevei.  
FAU og foreldre ved skolen skal bemanne med trafikkvakter de to påfølgende ukene og gjenta dette i to uker etter nyttår. NAF har sørget for refleksvester og skilt, som FAU og skolen får beholde når aksjonen er over. 

– Det har vært helt supert å få NAF på laget, med tanke på å stille med utstyr og få fokus med å invitere lokal presse, politi og andre parter. Det har vært kjempepositivt at NAF har stilt opp, forteller Kai Arne Langerud fra FAU.

011Elevrådet på Rud skole var også med på aksjonen. Her sammen med Marianne Madsen fra NAF. Foto: Marius Kromvoll

Gladmelding 

Dagen etter aksjonsstart mottok vi beskjed om at Ordføreren i Rælingen kommune har bidratt med å løfte saken på nytt opp mot Fylkeskommunen. 

– Det er fantastisk at vi allerede nå har nådd frem til kommunen og politikerne. Arbeidet som NAF gjør gjennom Helt Super skolevei, er et arbeid med mening, og det gir positive resultater, forteller Marianne Melheim Madsen i NAF.

 – Vi jobber for at alle barn skal få en Helt Super skolevei!