- Det har vært helt supert å få NAF på laget!

I flere år har bekymrede foreldre til barn ved Rud skole kjempet til ingen nytte for å trygge skoleveien for barna. Så tok en snarrådig forelder kontakt med NAF. Da ble det endelig fortgang i arbeidet!

Sammen gjør vi skoleveien ved Østensjø skole helt super!

Bekymrede foreldre til barn ved Østensjø skole har i flere år jobbet for å trygge skoleveien for barna. Da NAF tok kontakt for å hjelpe til å arrangere en aksjon, ble det endelig fortgang i arbeidet!

Sammen om en tryggere skolevei for Høvik skole

Mange foreldre ved Høvik skole er redde for at det skal skje en ulykke på skoleveien. Sammen med NAF gjennomfører Høvik skole og foreldrene en holdningskampanje for å trygge skoleveien.

- Når NAF engasjerer seg så mye, er det lettere for FAU å engasjere foreldre også

Hele første uken av skolestart engasjerte NAF frivillige i nærmiljøet rundt Løren og Refstad skole til å ta en trafikkvakt ved de mest trafikkerte overgangene på skoleveien.

- Det er helt supert! Engasjerte folk som virkelig har stilt opp. Det er kjempebra!

I tre uker tester Berg skole i Halden en bedre organisert parkeringsplass og droppsone slik at det blir færre trafikkfarlige situasjoner, og bedre flyt i trafikken ved levering og henting av barna med bil.

Stort engasjement for Ulsmåg skole i Bergen!

Ulsmåg skole og FAU ønsket mer oppmerksomhet på det som oppleves utrygt langs skoleveien deres. Sammen med NAF ble det stort oppmøte og mange engasjerte!

Vi vil at alle barn skal ha en helt super skolevei

Gjennom hele året arrangerer NAF aksjoner landet rundt for å engasjere og aktivisere barn og voksne og nærmiljøet med prosjektet «Helt super skolevei».

Sammen for tryggere skolevei for barn i Arendal

I flere uker har NAF i samarbeid med FAU og ledelsen ved Moltemyr skole, aksjonert for tryggere levering av de minste og mest sårbare elevene. Se video!

– Vi er opptatte av trygg skolevei for barna våre. Det er NAF også!

Foreldre og ildsjeler troppet opp da NAF arrangerte aksjon for å bevare en trygg skolevei på Hebekk skole. Se video!

– Vi er sjeleglade for at NAF hjelper oss med å trygge skoleveier til barna våre

NAF slår seg sammen med bekymrede foreldre i Oslo og aksjonerer i ti dager for tryggere skolevei for barna på Refstad skole. Se video fra aksjonen her!

Aksjonerte med NAF for tryggere skolevei

Hver dag går små skolebarn over en uoversiktlig, trafikkert og trang bro i Eidsvoll med hjertet i halsen. Se video fra aksjonen her!

 


© Norges Automobil-Forbund | Personvern